Công nghệ - Xe

Mạng xã hội X vẫn thu hút người dùng bất chấp doanh thu từ quảng cáo giảm

Giám đốc điều hành (CEO) của mạng xã hội X Linda Yaccarino cho biết, kể từ đầu tháng 12/2023 đến nay, mạng xã hội này đã có 10 triệu người đăng ký sử dụng.