Công nghệ - Xe

Ông Hoàng Nam Tiến: 'Ngày xưa chúng ta nói về mù chữ, còn ngày nay nói về mù công nghệ, tức là không biết AI, Bigdata'

"Trong những kỹ năng đòi hỏi người lao động cần biết, người ta đã bỏ ra yêu cầu thành thạo Words, Excel, Powerpoint, mà giờ cần có kỹ năng sử dụng ứng dụng về AI, Bigdata", ông Hoàng Nam Tiến nhấn mạnh.