Công nghệ - Xe

Cụ bà nhặt đồng nát mang số tiền "khủng" đi làm từ thiện, nhân viên ngân hàng nghi ngờ, bí mật báo cảnh sát

Cụ bà nhặt đồng nát ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) đến ngân hàng để quyên góp số tiền tương đương 35 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho quê hương, nhưng số tiền này có nhiều điều bất thường.