Thị trường

Người dân quốc gia này rất lạ: Mua điện thoại là chỉ chọn iPhone hoặc Samsung - Hãng khác không cần biết

Mặc dù là thị trường di động hàng đầu thế giới, người dân quốc gia này đại đa số chỉ mua iPhone hoặc điện thoại của Samsung. Vì sao lại như vậy?